Skolledningen svarar på kritiken

Uppgifterna i Norrbottensnytt om att konflikten vid skolan i Karesuando INTE är den första i sitt slag inom skolan i Kiruna kommun är något som den nuvarande skolledningen i kommunen inte riktigt känner igen.
En av de före detta fritidsledarna vid skolan vittnar om att hon för åtta år sedan, 1994, rapporterat till skolledningen att det förekom omfattande mobbning i Vittangi, men istället för att göra något åt problemet valde de att sopa det under mattan. De som var ansvariga då finns inte kvar idag och den nuvarande och tillförordnade skolchefen i Kiruna, Lennart Andersson, vill inte kommentera det som hände i Vittangi. Däremot beklagar han att den före detta fritidsledaren fortfarande känner sig besviken. - Jag är övertygad om att ingen sopade problemen under mattan då och det gör man inte i Karesuando heller, säger Lennart Andersson. Dessutom framhåller han personalens sätt att arbeta med problemen i Karesuando som ett bra exempel på hur problem med mobbning ska behandlas inom skolan.