IT-varsel i Karlstad

IT-konsultföretaget Fyrplus i Karlstad varslar 15 av sina 60 anställda om uppsägning
Företaget startades 1989 och har stadigt expanderat med omkring 35-40 procent varje år. Företaget är verksamt inom främst tre områden; försvar, läkemedel och telekom. I september nyanställdes åtta personer och det talades om minst 100 anställda om två år. Orsaken till varslen är främst nedgången inom telekombranschen och en förväntad nedgång inom läkemedelsmarknaden.