Berget i Söderåsen kvalitetsgranskas

Kvaliteten på Söderåsens berggrund ska nu undersökas. Det är Sveriges geologiska undersökningar SGU som utför kartläggningen i syfte att bestämma vad bergarterna lämpar sig att användas till.

– Dels försöker man välja platser där alla bergartstyper kommer med och så sprider vi provtagningen över området geografiskt. Sedan åker jag till ställen där det till exempel finns hög gammastrålning som jag kollar upp, berättar geofysikern Lena Persson som nu är strax utanför Klippan för att göra mätningar.

Sedan tidigare har SGU kartlagt var olika bergarter finns i hela landet och nu ska även kvaliteten bestämmas, först ut i Skåne är Söderåsen.

– Efterfrågan ökar, vi behöver det i infrastrukturen, byggnationer, då är man intresserad av att veta var det finns ett bra berg att bygga av, berättar Magnus Ekdahl, berggrundsgeolog på SGU.

SGU gör ofta kartläggningen i samspråk med kommunerna men det finns även företag och statliga myndigheter som Vägverket eller Banverket som är intresserade av att veta mer om berggrundernas kvalitet.

– SGU gör en bergkvalitetskarta där man klassar berget i god kvalitet, mindre god och dålig kvalitet, berättar Magnus Ekdahl.

Undersökningen av Söderåsen ska hålla på ett par veckor in i september.