Förlängd remissfrihet till sjukgymnastik

Landstinget förlänger försöket med remissfrihet till sjukgymnastik.
Det betyder att patienter som är i behov av sjukgymnastik även fortsättningsvis kan kontakta en sjukgymnast utan att gå omvägen via läkare. -Det finns bara fördelar med remissfriheten säger Chatarina Bäcklund som är ordförande för sjukgymnasterna i länet. Synd bara att remissfriheten inte permanentas redan nu.