Många lämnar Svenska kyrkan

Hittills i år har 2 270 personer valt att lämna Linköpings stift. Det är i det närmaste 11 gånger så många som det nya antalet medlemmar i stiftet, som är 207 stycken.
Trots den stora skillnaden, så motsvarar antalet utträden under året endast 0,5 procent av det totala antalet medlemmar i Linköpings stift. I övriga landet är siffrorna desamma. Svenska kyrkan har fått 4741 nya medlemmar i år, vilket kan sättas i relation till de 41 786 personer som valt att lämna kyrkan.