Ett råd för etniska romer ska bildas i Umeå

Det romska rådet i Umeå kommer att verka för och synliggöra romers situation i Umeå och övriga Sverige. I samband med bildandet av det romska rådet har representanter för romerna och ABF Umeåregionen inbjudit till ett möte med företrädare för Umeå kommun den 12 september 2007.