Många tomma landstingslokaler

Västmanland är tillsammans med Norrbotten det landsting som har störst andel outnyttjade lokaler, över 10 procent. Det visar uppgifter som Landstingsförbundet tagit fram.
Stig-Erik Westmark, som fram till den 1 november var landstingsråd och sysslade bland annat med fastighetsfrågor, säger till P4 Västmanland att det beror på att man har stora lokalytor tomma vid Gamla lasarettet i Västerås och vid Salberga i Sala. Han tror att man kommer att finna en lösning på problemet snart. Det kostar att ha lokalerna stå tomma.