Svavel och kväve försurar även haven

Att svavelhaltigt regn försurar sjöar och dödar fisken, det slog miljörörelsen larm om redan på 70-talet. Men nu har amerikanska forskare kommit fram till att surt regn också påverkar haven.

Den största försurningskällan i världens oceaner är de ökande koldioxidutsläppen. Men i grundare kustvatten står svavel- och kväveutsläpp från kraftverk och jordbruk för en betydande del av försurningen. Det visar en ny studie publicerad i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. Och det här är dåliga nyheter för alla djur som behöver kalk för att bygga upp sina skal, som koraller, skaldjur och vissa sorters plankton. I sura hav blir kalk en bristvara.

Mänskliga utsläpp har hittills ökat syran i haven med 25 procent, och den nya studien pekar på en ökning med 100 procent framöver.