CSK vill starta carotiskirurgi i Karlstad

Kirurgkliniken vid Centralsjukhuset vill själva få möjlighet att operera patienter som har förträngning på halspulsådern.
I dag opereras dessa patienter i Örebro. Nya forskningsresultat har bevisat nyttan av denna kirurgi och antalet värmlänningar som behöver opereras har ökat. Det är viktigt med korta handläggningstider om man ska lyckas hålla nere strokeriskerna för dessa patienter skriver kirurgchefen i ett brev till landstinget.