Socialnämnden i Sundsvall vann

Det blev socialnämnden i Sundsvall som vann tidningen Kommunaktuellts tävling Årets Demokratiinitiativ. Nämnden belönas för en rad initiativ som syftar till att ge utvecklingsstörda ökat inflytande.
Juryns motivering är att nämnden genom ett brett upplagt arbete gett en ofta bortglömd grupp ökade möjligheter till delaktighet och inflytande.