Arkivfilmer från FN ska förvaras i Sverige

Filmer från Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare vid FN mellan åren 1953-1961 ska överföras till Sverige från FN´s arkiv.
Anledningen är att det fanns risk för att de gamla filmerna skulle förstöras om de inte togs omhand, något som FN inte har resurser för själva. Enligt ett avtal mellan Sverige och FN ska de renoverade filmerna förvaras på Svenska filminstitutet, där de ska finnas tillgängliga för forskare. De ska också finnas digitalt i FN-arkivet.