Protest mot stängning av bassäng

På torsdagsmorgonen överlämnades en lista till Jan Ask, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala med över 700 namn som krävde att rehabiliteringsbassängen i Librobäck i Uppsala skulle öppnas igen.
Bassängen, som drivits av företaget Uppsalahälsan, stängdes i höstas eftersom företaget inte vill stå för den ombyggnad som är nödvändig. Namnlistan, med krav på att kommunen skjuter till pengar, överlämnades av Birgitta Lindecrantz. - Varmvattenbassängen i Librobäck har varit en uppskattad hjälp för reumatiker, ryggskadade och många andra grupper av sjuka och personer med skador och handikapp, säger Birgitta Lindecrantz. Men miljökontoret har dömt ut vattenkvalitén, och den ombyggnad som måste till anser sig inte företaget som drivit bassängen kunna bekosta. Därför begär nu över 700 personer som skrivit på de namnlistor som överlämnades i morse att bland annat Uppsala kommun ska gå in med pengar. 400 000 kronor per år i fem års tid. - För någon annan bassäng som fyller samma behov finns inte i Uppsala i dag, säger Birgitta Lindecrantz.