Norrbottensteatern räddad

Nu är det klart att landstinget inte längre sparar pengar på Norrbottensteatern.
Tidigare beslutade landstinget att minska det årliga stödet med en miljon kronor, men från årsskiftet återinförs det. Det framgick vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige. Teaterstyrelsens ordförande, socialdemokraten Lennart Törnlund är nöjd och räknar med att teatern kan återuppta normal verksamhet med turnér i länet, även om det inte blir nåra återanställningar av personal.