Flest medlemmar här i Svenska kyrkan

Det är färre som lämnar Svenska kyrkan i Härnösands stift i år jämfört med förra året. I år har knappt 1.500 personer lämnat svenska kyrkan och det är nära hälften så många som förra året.
Samtidigt valde 136 personer att gå med i svenska kyrkan i Härnösands stift. Dom flesta var kvinnor över 35 år. I Västernorrlands och Jämtlands län var det förra året 90,5 procent av invånarna som tillhör kyrkan och det är procentuellt flest i landet. I hela landet gick knappt 42.000 ur svenska kyrkan i år och det är 15.000 färre än förra året, då 27 .000 begärde utträde.