Nattstängt för bilar i centrala Södertälje

Södertälje vill stänga av delar av centrum nattetid. Motivet är att minska förekomsten av svarttaxi, och de bråk som dessa bilar ofta för med sig.
Mellan elva på kvällen och fem på morgonen kan det bli det stopp för all trafik på vissa gator i centrala Södertälje. Undantag görs för boende, som ska få någon form av boendekort. Förslaget kommer från en arbetsgrupp som tillsatts av majoriteten för att se över problemet med svarttaxi. För att ytterligare minska antalet svarttaxibilar flyttas dessutom en taxistolpe från en bakgata till ett mer upplyst ställe, och belysningen förbättras vid övriga taxistolpar i centrum av Södertälje.