Hyreshöjning i Borås

Hyresförhandlingarna mellan hyregästföreningen och AB Bostäder i Borås är nu klara. Hyreshöjningen blir i genomsnitt 3,3 procent, för dom cirka 7.000 hyresgästerna.
Största skillnaderna sker på stadsdelen Göta där man korrigerar skev hyressättning mellan olika fastigheter. Vissa får en höjning med 4,5 procent och andra får till och med en liten sänkning av hyran.