Tanzaniska flickan får stanna

En utvisningshotad flicka från Tanzania som flera gånger fått avslag på sin begäran om uppehållstillstånd i Sverige får stanna här sedan Utlänningsnämnden på nytt prövat frågan.
Flickan som idag är 18 år har hävdat att hon riskerade könsstympning om hon tvingas återvända något som utlänningsnämnden efter ytterligare utredning väljer att tro på. Fallet har också dragits inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter som begärt en motivering av regeringen varför Sverige vill utvisa flickan.