Goódjet i konkurs

Flygresearrangören Goodjet har begärts i konkurs, skriver Göteborgs-Postens nätupplaga.
Det är annonsföretaget SMI Media som begärt bolaget i konkurs för obetalda fakutor på knappt 370 000 kronor