Könsskillnader består i familjers ekonomi

Männen står för de stora, dyra inköpen och kvinnorna står för dagligvarorna och julklapparna. Det visar en studie som Nordea låtit Temo göra där drygt 1 000, om det passar bättre sammanboende personer intervjuats. Ändå tycker majoriteten av både män och kvinnor att deras ekonomi är jämställd.
På de flesta områden bestämmer par gemensamt vad som ska köpas, men det finns varor där det skiljer sig, och det är samma mönster som det alltid har varit. Kvinnorna står för matinköpen Nästan hälften av männen anser att det är de som bestämmer över data och elektronikvaror, och över hälften av kvinnorna säger att det är de som står för till exempel matinköp. – Att det här könsmönstret består, kan faktiskt vara rätt oroväckande, särskilt om man lever i ett samboförhållande, säger Anna Bäcklund som är familjeekonom på Nordea och en av dem som gjort studien. – Om man då som kvinna bara har lagt pengar på kläder och konsumtionsvaror har man egentligen ingenting att ta med sig ur boet vid en separation. Männen tjänar mer Över hälften av alla intervjuade par tycker ändå att alla inköp fördelas lika. Men samboende kvinnor tjänar i genomsnitt 6 500 kronor mindre än männen per månad, vilket kan bero på att många kvinnor med barn jobbar deltid. Och om man då delar exakt lika betalar ju kvinnan proportionellt sett mer av sin lön. – Risken är att man lever i en osanning, och här är det ju jätteviktigt att man kommer överens om en rättvis fördelning, säger Anna Bäcklund.
Tove Leffler