Ex-president Suharto fick rätt mot Time

Högsta domstolen i Indonesien har gett förre presidenten Suharto rätt i ett skadeståndskrav mot den USA-baserade tidskriften Time och kräver att den ska betala honom motsvarande 720 miljoner kronor.

Suharto krävde ursprungligen motsvarande 277 miljarder kronor av Time i skadestånd.

Suharto ansåg att tidskriften förtalade honom när den skrev att han hade placerat undan nästan 100 miljarder kronor utomlands bara några timmar innan han avgick i maj 1998.

Suharto var Indonesiens president i 30 år, han är i dag 86 år gammal.