Minoritetsspråklagen används lite

Av minoriteterna är svergefinländare flitigast på att använda sig av rättigheterna som minoritetsspråklagen ger.
Det konstaterar Lars Elenius och Stefan Ekenberg vid Luleå Tekniska Universitet som på länsstyrelsens uppdrag granskat hur minoriteterna använder sig av modersmål vid myndighetskontakter. Tre kommuner, Kiruna, Pajala och Haparanda har ingått i undersökningen som nu är klar. Varför samer och tornedalingar inte använder sitt modersmål vid formella myndighetskontakter beror på gammal myndighetskultur. För snart tre år sedan fick samer, tornedalingar och sverigefinländare rätt att använda sina minoritetsspråk i kontakten med myndigheter.