Näringslivet lämnar sjukskrivningssamtal

De privata arbetsgivarna i organisationen Svenskt Näringsliv lämnade på torsdagen samtalen mellan regering, fack och arbetsgivare om hur sjukskrivningarna ska minskas, de så kallade trepartssamtalen.
Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv tror inte att de förslag som kommit fram hittills kommer att lösa problemet med de höga sjukskrivningstalen, säger Svenskt Näringslivs förhandlare Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. – En lösning förutsätter också att politiker, myndigheter och individer tar sitt arbetssvar och inte att arbetsgivaren ska stå för kalaset, säger hon. Kritiskt mot vad arbetsgivaren ska göra Det som Svenskt Näringsliv har kritiserat är förslaget att arbetsgivarna ska betala en större del av ersättningen till heltidssjukskrivna än idag i utbyte mot sänkta arbetsgivaravgifter. Det här var tänkt som en morot för arbestgivarna att förbättra arbetsmiljön och få ner antalet sjukskrivna, det senaste förslaget var att bara heltidssjuka inte deltidsjuka skulle bli dyrare för arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv anser istället att den enskilde måste ta en del av kostnaden och har talat om att införa ytterligare någon karensdag, men trepartssamtalen ordförande Kenth Pettersson är förvånad över Svenskt Näringslivs avhopp. ”Konstigt hoppa av fem dagar innan” – Normalt sett brukar man ju invänta slutförslaget och ta ställning till det. Svenskt Näringslivs vet ju inte om jag skulle tillgodosett alla deras yrkanden än. Det är ju ingen som vet vad mitt slutförslag kommer att innehålla och då blir det konstigt att hoppa av fem dagar innan, säger Kenth Pettersson. Kenth Pettersson har inte gett upp hoppet om att få med Svenskt Näringliv på båten igen. Slutförslaget kommer på tisdag och parterna har sedan drygt en på sig att svara. Målet är ett åtgärdsprogram Målet är ett åtgärdsprogram som alla arbetsmarknadens parter står bakom - något som sedan ska ligga till grund för regeringens förslag i vår. Frågan är då vilken tyngd ett sådant dokument skulle få om de privata arbetsgivarna står utanför, men arbetslivsminister Hans Karlsson betonar att fortfarande är de offentliga arbetsgivarna med liksom de tre stora fackliga centralorganisationerna. – Svenskt Näringsliv är viktigt, men inte så viktigt att vad de övriga tycker är betydelselöst. Jag tänker verkligen ta till mig det som kommer fram i trepartssamtalen och ha det till underlag för kommande beslut och förslag i regeringen.
Johan Prane