Polisen kartlägger kamphundar

Uppsalapolisen kartlägger just nu stadens alla kamphundar. I översynen utför besiktningsmän kontroller av de kamphundar polisen stöter på, för att se om de kan vara farliga.

- Under patrullering så har man tagit kontakt med personer som är ute och rastar sånna här hundar, berättar Roger Zetterberg som är Länshundförare hos uppsalapolisen.

Polisen kontrollerar även hur kamphunden reagegar i mötet men andra hundar. Efter undersökningen skrivs sedan hunden in i den översikt som uppsalapolisen nu genomför.

Exakt hur många kamphundar det finns i Uppsala är ännu inte kartlagt.

Om polisen under kontroll stöter på en kamphund som uppsvisar ett aggresivt beteende så kan polisen beslagta den, och komma med föreskrifter om koppel eller munkorg, om hunden visar sig vara farlig kan den avlivas.

Så långt sträcker sig polisens befogenheter idag, men Roger Zetterberg hoppas på en skärpning av lagstiftningen, riktat mot ägarna, som han menar är det stora problemet.

- Vi vill få till en lagändring och då kommer det att bli hårdare tag mot personer som missköter sig som hundägare. 

Många som äger kamphundar i Uppsala är yngre män utan hundintresse, som vill har en kamphund som en statussymbol. Och generellt är de här hundarna inte farliga säger Roger Zetterberg.

- Normalt är de väldigt snälla och trevliga. De har ingen aggressivitet i sig utan det är något som måste väckas och tränas.