Kommun ifrågasätter beslut hos regeringen

Eskilstuna kommun står fast vid vad man tidigare sagt när det gäller Peab-affären med nya idrottsarenor och försäljning av mark.
Kommunen ifrågasätter i ett brev till regeringen de beslut som EG-kommissionen och nämnden för offentlig upphandling har tagit. Båda instanserna har sagt att kommunen borde ha låtit andra byggföretag få lämna anbud på affären. Men kommunen ifrågasätter de slutsatser som de båda instanserna kommit fram till.