Tusentals behövs- inget görs för att locka

Det behövs flera tusen nya jämtar för att den samhällssservice som finns i dag ska kunna upprätthållas.
Bland annat av det skälet vill politiker i Östersund att så många invandrare som möjligt ska flytta hit. I en gemensam insändare med landstinget, länsstyrelsen och svenskt näringsliv välkomnar man flyktingar och tar avstånd från rasism. Men någon kampanj eller aktivitet för att locka invandrare till Östersund genomförs inte. - En del försök görs i alla fall, främst från landstinget som behöver läkare, säger kommunalrådet Leif Persson.