Campus i Karlskoga allt närmare verklighet

Det statliga byggbolaget Vasallen är positiv till ett universitetscampus i Karlskoga. Vasallens styrelse meddelade på torsdagen att man ställt sig positiv till den förstudie som bolaget gjort vad gäller etablering av Campus.
Men styrelsen vill ha ett klartecken från regeringen innan definitivt beslut tas. Ett regeringsbeslut i frågan förväntas tas om en månad. Tanken är att Vasallen ska köpa mark på den södra delen av Bofors industriområde och bygga upp campusområdet och sen hyra ut det. Enligt förstudien ska även Bergslagsskolan, biblioteket och räddningsverket flytta till campusområdet.