Växjö kommun snålar in på läromedel efter sparkrav

Grundskolan i Växjö kommun är för dyr. Därför måste skolan och barnomsorgen bland annat dra ner på kostnaderna för läromedel.
Målet är att spara 800 000 kronor, vilket motsvarar 100 kronor per elev och år. Kommunen ska också se över kostnaderna för undervisningslokaler. Det kan till och med bli aktuellt att avveckla en hel skola. Dessutom ska det sparas en halv miljon kronor på fritidsgårdsverksamheten.