Olika hjälp till barn med missbrukande föräldrar

Det är stora skillnader i vilken hjälp de halländska kommunerna erbjuder barn till missbrukare. Det säger socialkonsulent Anders Langemark på länsstyrelsen apropå den stora satsningen ”Dags för barnen” som sjösätts idag i hela landet.

Kommunerna har fått 100 miljoner i extra anslag och idag hölls en videokonferens med närmare 8000 deltagare. En av de drygt 200 halländska deltagarna var socialkonsulent Anders Langemark som konstaterar att de större kommunerna är bättre än de små på att hjälpa de utsatta barnen.