Allt grövre hot mot vårdare inom kriminalvården

Personalen inom kriminalvården upplever att hot och våld har blivit ett vanligare inslag i vardagsarbetet. Därför har Kriminalvårdsstyrelsen genomfört en undersökning bland personalen.
Den visar att antalet anmälda hot inte har ökat de senaste åren, men däremot har karaktären på hoten förändrats, de har blivit grövre och inte sällan är det hela familjer som hotas. Det handlar främst om verbala hot mot vårdare och de har för det mesta inträffat i samband med att en dömd tilldelats negativa besked av något slag eller när en intagen har förflyttats. Enligt Bertel Österdahl som är generaldirektör på Kriminalvårdsstyrelsen uppstår hotsituationer mycket på grund av att det finns för många intagna på landets anstalter. - När trängseln är stor och det till exempel sitter en del intagna i dubbelcell, så leder det till en sämre stämning på anstalten. Det viktigaste som måste göras är att skapa fler platser på landets anstalter och häkten, säger Österdahl.