Blekingetrafiken behöver mer pengar

Blekingtrafikens ekonomi är ansträngd under de kommande åren. Fram till 2006 fattas det 48 miljoner kronor och därför måste Blekingetrafiken tömma sina reserver helt.
Vid den extra bolagstämma som hölls på torsdagen beslöts att Blekingetrafikens styrelse ska ta upp diskussioner med Karlskrona kommun om ökade ekonomiska bidrag.