"Myten om mödomshinnan" - lockade hundratalet deltagare

I dag anordnar kvinnoorganisationen Terrafem en konferens med namnet Myten om mödomshinnan på stadsmuseet i Göteborg.

Här diskuterar man om mödomshinnan överhuvudtaget existerar och om den går att operera tillbaka. Triefa Shakely är samordnare på terrafem och hon har tagit emot många samtal ifrån unga kvinnor som oroar sig för ha förlorat sin mödomshinna.