42 miljoner måste sparas i Västerås

Förslag på besparingar på runt 42 miljoner kronor i Västerås. Det presenterade individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade och äldrenämnden i eftermiddags.
Nämnderna har ett underskott i budgeten för 2002 och obalans i förhållande till de pengar man kommer att få i framtiden. Besparingarna fördelas på följande sätt: 13 miljoner ska sparas i individ och familjenämnden, 8 miljoner i äldrenämnden och resterande i nämnden för funktionshindrade. Nämndordförandena tycker att det är bättre att visa på tydliga politiska prioriteringar än att ta den så kallade osthyveln och skära ner lite inom olika verksamheter. Förslagen ska tas upp i respektive nämnd i början av nästa vecka.