Få sökande till privata gymnasier

Friskolan Minervaskolan i Umeå har i år fått få sökande till sina gymnasieplatser i det provval som görs till gymnasiet varje år. Bara 11 har sökt till 50 platser på naturvetenskapliga gymnasie-programmet.
Det finns totalt 1500 gymnasieplatser i Umeå och 1170 elever har deltagit i provvalet som ger en fingervisning om vilka utbildningar som är populära. Den nystartade friskolan John Bauer gymnasiet med IT-linje har fått 115 sökande till 125 platser i provvalet. Både John Bauer och Minerva har startade sina gymnasieutbildningar i Umeå i höstas.