Länstrafiken lånar av framtiden

Busslinjer i länet som hotats av neddragningar kan nu räddas med pengar som Länstrafiken haft sparade sedan tidigare.
Ägarna till Länstrafiken i Västerbotten, (kommuner och landsting), har idag vid en extra bolagsstämma beslutat att under nästa år använda pengar som Länstrafiken har fonderade. Flera av ägarna har meddelat att man tänker minska anslagen till kollektivtrafiken i länet. Detta har fått till följd att Länstrafikens underskott för nästa år beräknats bli omkring 25 miljoner kronor. I dag beslutade styrelsen att 20 miljoner kronor av de fonderade pengar ska få användas till driften nästa år. Efter beslutet säger Länstrafiken vd Maria Höglander att man nu slipper ta till de hårda och kännbara indragningar av busslinjer och turer framförallt i glesbygden som annars blivit följden.