Kvinnor köper smör, män köper PC

Så här i jul och köphetsens dagar får vi nu veta att männen står för de stora, dyra inköpen och kvinnorna för dagligvarorna och julklapparna. Det visar en studie som Nordea låtit Temo göra där fler än tusen personer intervjuats. Ändå tycker majoriteten av både män och kvinnor att deras ekonomi är jämställd, enligt undersökningen.
På de flesta områden bestämmer par gemensamt vad som ska köpas, men det finns alltså varor där det skiljer sig. Och det är samma mönster som det alltid har varit. Nästan hälften av männen anser att det är de som bestämmer över data och elektronikvaror. Och över hälften av kvinnorna säger att det är de som står för till exempel matinköp. Anna Bäcklund är familjeekonom på Nordea och en av de som gjorde studien. Över hälften av alla intervjuade par tycker ändå att alla inköp fördelas lika. Men samboende kvinnor tjänar i genomsnitt 6500 kronor mindre än männen, vilket kan bero på att många kvinnor med barn jobbar deltid. Och om man då delar exakt lika betalar ju kvinnan proportionellt sett mer av sin lön. Tove Leffler