Strandat oljetankfartyg i Litauen läcker ej olja

Det oljetankfartyg, Princess Pia, som i onsdags gick på grund i hamnen i Klaipeda i Litauen har fått flera revor i fören men ännu har inget oljeläckage upptäckts, enligt hamnmyndigheterna. Men det finns skador på ballasttankarna, som innehåller vatten.
Princess Pia är lastat med 50.000 ton brännolja och har enkelskrov. Myndigheterna i Litauen tillkännagav på torsdagen att tankfartyg med enkelskrov ska förbjudas att frakta miljöfarligt gods i litauiskt vatten.