JO ska granska fallet med omhändertagna barnet

Justitieombudsmannen (JO) ska granska fallet i Oskarshamn där kommunen omhändertagit barnet till ett lindrigt begåvningshandikappat par.
Efter att fallet uppmärksammats av TV-programmet 'Uppdrag granskning' har ett stort antal anmälningar kommit in till JO, som nu ska begära in alla handlingar från den berörda socialnämnden. Det var förra hösten som Oskarshamns kommun tvångsomhändertog pojken med motiveringen att paret inte kunde ta hand om honom.