Minst åtta döda i fortsatta mellanösternkonflikter

Sex palestinier dödades i dag i Gaza, fem av dem när de försökte korsa gränsen till Israel. I Hebron på Västbanken besköts israeliska soldater vid en bosättning, och två rapporteras ha dödats.