Mediekonkurrens utreds

Konkurrensverket ska undersöka om ägarkoncentrationen på mediemarknaden är skadlig för konkurrensen. Granskningen görs på regeringens uppdrag och ska omfatta tv, radio, tidningar och tidskrifter i Sverige.