Kommunalt godtycke äventyrar barns rättssäkerhet

Det är stora skillnader på hur kommuner agerar när det gäller tvångsomhändertaganden av barn, det säger juristen Titti Mattsson vid Lunds universitet som skrivit en avhandling om brister i barns rättssäkerhet.
Just i fall där det är en bedömningsfråga om vilken åtgärd som är bäst är det i vissa kommuner vanligare att ta till tvångsomhändertagande medan andra kommuner nöjer sig med att stödja familjen för att slippa placera barnet i fosterhem. Enligt Titti Mattsson är det ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt att ett eventuellt omhändertagande avgörs av vilken kommun man bor i. Det innebär också att likheten iför lagen är satt ur spel.