Gotland kan bli med i energiprojekt

Gotland kan bli med i ett EU-stödprogram som ger pengar för olika projekt som rör energifrågor.
Det handlar om EUs sjätte ramprogram som gäller tiden 2004-2008. Tillsammans med sex andra öar i Danmark, Irland och Storbritannien planerar Gotland att söka medel för ett projekt att bland annat öka säkerheten vid användande av förnyelsebar energiteknik. Senast i mitten av mars 2003 måste Gotland ansöka om att få vara med i ramprogrammet. Bertil Klintbom på tekniska förvaltningen har utsetts att vara koordinator för projektet.