Skogsamprojektet får 1,5 miljoner nästa år

Det så kallade Skogsamprojektet som sysselsätter långtidsarbetslösa med skogsarbete ska få 1,5 miljoner kronor av kommunen nästa år.
När EU-bidraget tog slut hotades projektet av nedläggning, eftersom social- och omsorgsnämnden inte hade de fem miljoner som krävts för att driva projektet vidare, trots att det visat goda resultat. Men nu har kommunstyrelsen bestämt att från kommunens sida omdisponera 1,5 miljoner i socialbidragspengar till projektet, där också länsstyrelsen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen deltar. Dessutom ska det göras en utredning om hur Skogsamprojektet ska kunna fortsätta från 2004.