Hyfsat intresse för webbenkäten Vägval 2002

I februari höll länets ledande politiker ett rådslag för demokratin och alla var överens om att dialogen med norrbottningarna ska öka.
Ett par steg har tagits i projektet Vägval 2002, som finansieras av länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet. I Vägval 2002 har medborgarna dels kunnat chatta över internet med politikerna dels kunnat svara på en webbenkät om länets utveckling. 1500 norrbottningar har tagit sig tid att svara på webbenkäten och det tycker Anna Lindberg, som är projektledare på Landstinget, är ett hyfsat resultat. Webbenkäten har legat på de olika kommunernas hemsidor och tusen utvalda länsbor får också enkäten med post för att lämna svaret på papper. I januari ska sammanställningen vara klar att presenteras och materialet ska sen ligga till grund för det regionala tillväxtprogrammet och kommunernas lokala program fram till år 2007. Det här är ett länsövergripande försök med så kallad e-demokrati, men att använda it-tekniken är bara en av flera möjligheter att vaska fram medborgarnas synpunkter. Demokrati tar tid och kostar pengar och under marknadsföringen av Vägval 2002 konstaterade Anna Lindberg att det finns mycket kvar att göra för att få länsborna att använda e-demokratins möjligheter.