Saknar klassrum - känner sig åsidosatta

Skolterminen är inne på sin tredje vecka men fortfarande saknar 28 elever på af Chapmanskolan i Karlskrona ett klassrum.

Sedan terminsstarten har eleverna blivit hänvisade till ett uppehållsrum i en närliggande gymnasieskola där många andra elever har möjlighet att gå igenom rummet.

Eleverna känner sig åsidosatta av skolledningen, skriver lokaltidningarna.

De anser att arbetsmiljön i undervisningslokalen inte är lämplig med bland annat dålig belysning. De får medhåll av skyddsombuden på skolan.