Fisk försvinner i Hökensås fiskedammar

2 ton fisk gick förra året förlorade för Hökensås sportfiskeklubb genom tjuvfiske och rovfåglar. Därför investerar man nu två miljoner i nya inhägnade dammar.

- Det är svårt att bevisa svinn, men varje år vägs all fisk som tas upp ur dammarna, säger Ulla-Märta Tall vd vid Hökensås sportfiskeklubb.

Det är 8 nya inhägnade dammar som ska byggas.