Vanligare att små tidningar köps upp

Det blir allt vanligare att mindre lokala dagstidningar köps upp av sina större konkurrenter eller inleder samarbeten med dem.
Enligt professorn i massmedieekonomi, Karl-Erik Gustavsson, finns det i dag bara fyra andratidningar kvar i Sverige som inte diskuterar att ge upp sitt oberoende, men på sikt kommer även dom att tvingas till samarbete eller samgående, hävdar han. – Jag tror inte kommer att finnas några andratidningar som inte samarbetar med någona annan tidning. I de flesta fall kommer det att vara med en förstatidning. I går berättade styrelsen för liberala Eskilstuna-Kuriren att företaget köper sin lokalkonkurrent, socialdemokratiska Folket. Ledningen planerar att även i fortsättningen ge ut Folket, men samordning av administration och annonsavdelning ska spara pengar åt ägarna. I Norrköping har moderata Norrköpings Tidningar tagit över den oberoende socialdemokratiska tidningen Folkbladet och sen tidigare diskuterar exempelvis tidningarna i Gävle ett samarbete för att sänka sina kostnader.
Michael Österlund