Har inte råd med kyrkan

Över 1 600 sörmlänningar har lämnat Svenska kyrkan i år. De flesta väljer att gå ur kyrkan för att de tycker att det är för dyrt att vara med.
När det gäller hela landet har kyrkan tappat över 40 000 medlemmar i år. En medelinkomsttagare betalar cirka 3 000 kronor om året i kyrkoavgift. En undersökning som gjorts i Nyköping visar att den främsta anledningen till att människor går ur kyrkan är att de tycker att det är för dyrt att vara med. Bättre marknadsföring Barn- och ungdomsverksamheten i Fors och Klosters församlingar i Eskilstuna bör stärka sin profil och marknadsföra verksamheten mera. Det är en av slutsatserna i en rapport om verksamheten som nyligen har sammanställts. Men det finns inte något större intresse bland föräldrarna att öka det kristna inslaget i verksamheten, däremot ser över 60 procent av föräldrarna att inslaget om etik och moral bör öka i kyrkornas barn- och ungdomsverksamhet.