Stort intresse för Jimmy Carter

Över 2000 åskådare hade igår kommit till Universitetsaulan i Uppsala för att lyssna till Nobels fredspristagare 2002, den amerikanske expresidenten Jimmy Carter.
Det var även ett stort säkerhetspådrag när den förre expresidenten besökte Uppsala. En stor del Jimmy Carters framförande ägnades åt USA:s relation med Irak och mellanöstenkonfliken.