Kritik från mp om länsstyrelsens nya styrelse

På torsdagen utsåg regeringen länsstyrelsens nya styrelse. Därmed är den ordning som gällt sedan 1976, att landstinget utser länsstyrelsens styrelse, historia.
Miljöpartisten Sten E Karlsson riktar nu kritik mot att varken miljöpartiet eller centern är med i den nya styrelsen och hävdar att det är ett hot mot demokratin. Dessutom att så mycket som en fjärdedel av styrelsen är från Eskisltuna.