Mindre pengar till Eksjös föreningar

Stödet till föreningslivet i Eksjö minskar nästa år, trots att skatten i Eksjö ska höjas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att minska stödet med 180 000 kronor. Det innebär sänkta bidrag såväl till ungdomsverksamhet som investeringar för Eksjös 300 föreningar nästa år. Det här skriver Smålands-tidningen.